v Newton Stewart (32-26)v Melrose Storm (12-42)v Stew Mel (21-17)v Berwick (36-5)v BoroughmuirSquad Photoshootv Morpeth (27-0)Squad Photoshootv Biggar (31-24)PRFC U16s 7s